Přeskočit na obsah

Co nám strany slibovaly…

Před volbami v roce 2018 jsme se mohli dočíst mnoho volebních slibů od různých stran. Některé strany skončily v opozici, tak nemohly svůj program plně prosazovat. Strany Nezávislí, ODS, Piráti, ČSSD a TOP09 (TOP09 kandidovala v koalici se Stranou zelených pod hlavičkou Zdravé Kroměřížsko, která se po volbách rozpadla – programové body uvádíme pod zkratkou ZK) vytvořily koalici a obsadili vedení města, měly tak možnost předvést, jak to se svými programy myslely vážně. Přesto mnoho slibů zůstalo nesplněno. Některé z nich Vám uvedeme v následujícím textu (jde o citáty z programů, nejde o vyčerpávající výčet).

ČSSD: Pokročíme v přípravě druhého silničního mostu přes řeku Moravu.
Piráti: Jeden most nestačí. Další silniční most přes řeku Moravu je nejen dlouho diskutovaný, ale velmi potřebný a vlastně nevyhnutelný.
A přesto pro nový most současné vedení města neudělalo vlastně vůbec nic. To přesto, že ČSSD je ve vedení města nepřetržitě minimálně od roku 1998 a most má v programu minimálně od roku 2010.

Nezávislí: Parkovací dům
Splnili, ale testovací provoz ukázal, že není příliš vytížen

ODS: Na vybraném místě rozumně otestujeme využívání chytrých řešení pro parkování
Nebylo realizováno.

Nezávislí: Sportovní hala
ČSSD: Postavíme víceúčelovou halu.
Není ani ve fázi podrobné dokumentace. Existuje studie, jsou vykoupeny pozemky, kde chce současné vedení město stavět. Hala je navržena dle přání vedení města, ne dle potřeb sportovců.

Nezávislí: Byty pro mladé a seniory
ČSSD: Zahájíme výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny.
Město rekonstruuje na byty pouze objekt na rohu Havlíčkovy a Velehradské.

ODS: Řešení problematiky dopravy v celém městě. Ať už se jedná o zklidnění průjezdu městem, pohyb v centru nebo komplexní řešení na sídlištích.
Do toho má doprava v Kroměříži opravdu daleko… Dopravu zklidnil snad jen covid.

ODS: Investiční priorita – urychlení opravy nebo vybudování nové lávky přes Moravu
Rychlost opravy nebyla kritériem při výběru dodavatele opravy lávky.

Nezávislí: Ekologická MHD i do místních částí
ČSSD: Zavedeme MHD do místních částí.
Do většiny místních částí MHD nejezdí (kromě Vážan a Bílan).

Nezávislí: Důstojná smuteční síň
Není ani ve fázi podrobné projektové dokumentace. Architektonický návrh existuje. Nicméně rekonstrukci smuteční síně považujeme za nadbytečnou, současnou smuteční síň považujeme za důstojnou.

Nezávislí: Propojení místních částí s městem cyklostezkami
Žádné nové cyklostezky do místních částí nebyly budovány.

ZK: Dotáhneme do konce projekt cyklostezky do Postoupek, podporujeme cyklodopravu.
Projekt cyklostezky do Postoupek je mnohem blíže začátku než konci.

ČSSD: bezpečně napojíme cyklostezky (Pekelce–Altýře aj.)
Křižovatka s železničním přejezdem mezi Pekelci a Altýři zůstává stále ve stavu, kdy nelze mluvit o místě bezpečném pro cyklisty ani pro chodce.

Nezávislí: Rozšíření kapacity v mateřských školách
Kapacity nebyly navýšeny

Nezávislí: Zrušení poplatku za prvního psa
Za prvního psa se stále platí.

Nezávislí: Podzemní kontejnery na odpad v centru města
ODS: Pořízení a instalace podzemních kontejnerů s řízeným odvozem odpadu v centru města
Na konci volebního období byly skutečně vybudovány podzemní a polopodzemní kontejnery, ovšem většinou mimo centrum.

ČSSD: Rozšíříme možnosti třídění odpadu.
Byla sice rozšířena možnost třídit např. kovy nebo jedlé oleje, nicméně nové (polo)podzemní kontejnery neumožňují třídění skla na bílé a barevné (přitom třídění bílého skla je díky cenám výkupu ekonomicky výhodné).

ODS: Samozřejmě chceme využívat pokročilé technologie a využít rozvoj IT technologií – hledat tzv. „chytrá řešení“ pro svoz odpadu. Počítáme s řízením svozu odpadů s podporou chytrými technologiemi.
Chytrá řešení pro svoz odpadu nebyla realizována.

Nezávislí: Odhlučnění dálnice u Barbořiny a Bílan
Žádný takový projekt nebyl proveden.

ODS: Zachovat rozsah zdravotní péče v Nemocnici Kroměříž a zvýšit kvalitu poskytovaných služeb
ZK: Stojíme za naší nemocnicí! Fungující a dobře vedená nemocnice je základem životní jistoty – dostupné péče ve zdraví a v nemoci. Když se za kroměřížskou nemocnici nepostavíme my, občané, nikdo to za nás neudělá.
ČSSD: Uděláme všechno proti omezování péče v Kroměřížské nemocnici, nechceme přesun oddělení nemocnice ani zaměstnanců do Zlína.
Město se sice několikrát vyjádřilo ve prospěch zachování péče v nemocnici, ale jde o kompetenci kraje, nikoliv města.

ODS: Za základ své práce považujeme zcela jednoznačně veřejný a srozumitelný rozpočet. Zajistit a zveřejnit transparentní a přehledný rozpočet včetně jeho čerpání
Jak ukázalo volební období, rozpočtu mnohdy nerozuměli ani samotní zastupitelé.

ZK: Stop tajnůstkaření na radnici!
Piráti: Pomocí transparentního rozklikávacího rozpočtu se můžete seznámit s finančními toky v obci.
Ve skutečnosti se vedení města mnohdy ani nenamáhalo informovat zastupitele o provedených změnách rozpisu rozpočtu.

Piráti: Prostřednictvím participativního rozpočtu budete rozhodovat, které projekty budou podpořeny finančními prostředky. Budete mít možnost přihlásit vlastní projekt rozvoje města Kroměříž.
Participativní rozpočtování nebylo realizováno, možná pouze v náznacích v rámci Zdravého města. Možnost přihlásit vlastní projekt nebyla.

ODS: Plánování investic do roku 2026 za účasti veřejnosti
Žádné jednání o investicích jako takových se za účasti veřejnosti nekonalo.

ODS: Podpořit založení sociálního podniku Sociálních služeb města Kroměříže
Takový podnik nebyl založen.

ODS: Lanový park na Barbořině
Nic takového nebylo budováno, na Barbořině byla nově zbudována naučná stezka.

ODS: Zajištění zpracování strategického a územního plánu (za dodržení koncepčních souvislostí)
ZK: Územní plán k prospěchu všech občanů, stop spekulacím podnikavců!‘
ČSSD: Dotáhneme zadání a schválení územního plánu města Kroměříže
Územní plán dosud není schválen…

ZK: Prosadíme výstavbu MTX parku a kanoistického kanálu u Strže.
No, neprosadili jste…

ZK: Ukončíme monopol Biopasu.
Co se týče svozu odpadu, ten v Kroměříži sváží nadále pouze Biopas (jednu dobu dokonce i bez toho, aniž by byl vybrán výběrovým řízením). Péči o zeleň provádějí nově i technické služby, je však otázkou, jestli je tato konkurence dvou městských podniků přínosem…

Piráti: Jednání výborů a komisí bude přístupné veřejnosti
Nedělo se, možná snad někdy výjimečně.

Piráti: Řízení budou transparentní a jejich průběh budete moci sledovat krok za krokem.
Např. rekonstrukce lávky nebyla vůbec soutěžena, nelze mluvit o transparentnosti. Výběrové řízení na svoz odpadů bylo zpožděno a není příliš jasné proč.

Piráti: Našim cílem není jen vytvoření podnikatelského inkubátoru.
Podnikatelský inkubátor již v Kroměříži existuje několik desetiletí.

Piráti: Podpoříme budování možnosti vysokoškolského vzdělávání v Kroměříži, navážeme spolupráci místních škol a významných českých univerzit tak, aby mladí lidé nemuseli odcházet z rodného města za studiem a prací.
V minulosti v Kroměříži fungovaly pobočky vysokých škol, ty podle dostupných informací v současné době nefungují a v tomto období rozhodně nové nepřibyly.

Piráti: Podpoříme ekologické formy dopravy, jakými jsou např. bikesharing, vybudujeme nabíjecí stanice pro elektromobily, budeme prosazovat alternativní pohon MHD.
Radnice udělala anketu ohledně bikesharingu, tedy sdílených kol, ale pozitivní výsledky ankety rada města ignorovala. Nabíjecích stanic pro elektromobily je na městských parkovištích minimum. V MHD se používají stejné pohony jako dosud.

ČSSD: Obnovíme Pionýrskou louku.
Pionýrská louka je v majetku kraje. Ke konci volebního období začalo vedení města jednat s krajem o její budoucnosti. Žádná zásadní obnova se tedy nekonala.

ČSSD: Soustředíme klíčové odbory do budovy na Hanáckém náměstí.
Většina odborů zůstává v budovách na Velkém a Husově náměstí.

ČSSD: Vyřešíme rizikové křižovatky (Albertova–Havlíčkova aj.).
Křižovatka zůstala stejná. Došlo pouze ke zjednosměrnění ulice mezi Květnou zahradou a psychiatrickou léčebnou, což ještě více zahltilo dopravu v centru města.

ČSSD: Doplníme chybějící přechody pro chodce na frekventovaných místech (smuteční síň, zimní stadion aj.).
Na těchto místech nové přechody nevznikly.

ČSSD: Pořídíme defibrilátory na veřejná místa.
Defibrilátor byl zakoupen na koupaliště Bajda, o žádných jiných nevíme…

ODS: Jsme síla, na kterou je spolehnutí.
Tak určitě…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.