Přeskočit na obsah

O co usiluji

Priority pro komunální volby 2022

Mé priority jsou vyjádřeny ve volebním programu, jehož jsem byl hlavním autorem.

Priority k dřívějším volbám

Uvedeny v archivu priorit.

V obecně politické rovině

 • demokratická společnost včetně přímé demokracie
 • zvyšování zaměstnanosti a zlepšování podmínek zaměstnanců
 • omezení byrokracie a zbytečných zákazů
 • zlepšování podmínek pro podnikání
 • posilování veřejného sektoru v ekonomice
 • snižování nepřímých daní
 • zlepšování životního prostředí
 • otevření diskuze o legalizaci léčivých drog

Na krajské úrovni

 • zlepšování oborové nabídky škol v návaznosti na možnost pracovního uplatnění
 • zpřehlednění a zefektivnění dotačního systému, minimum výjimek, omezení dotací pro církve a podnikatelské aktivity
 • zaplnění průmyslové zóny podniky přinášejícími zaměstnanost
 • investice do školství, silniční sítě a zdravotnictví jako rozpočtové priority
 • otevřený a transparentní kraj

Odborná orientace

 • školství, mládež, sport
 • zaměstnanost
 • média a internet