Přeskočit na obsah

Inventura činnosti zastupitelů Kroměříže za KSČM

Ve volebním období 2018-2022 za KSČM v zastupitelstvu Kroměříže zasedli Jaroslav Adamík a Michal Kostka. Rozhodně jsme nezaháleli, byť práce v tomto volebním období byla komplikovaná jak pandemií, tak častým nezájmem koalice o jiný názor. Jako opoziční strana jsme byli často přehlasováni, často na náš názor nebyl brán ohled, přesto jsme dělali, co jsme mohli, dokonce můžeme i říct, že některé věci se nám ovlivnit podařilo. Následující výčet není 100 % úplný, snažili jsme se vypíchnout nejdůležitější aktivity.

Co jsme prosadili

 • Aktivně jsme se zasadili o zvýšení platů a zlepšení pracovních podmínek popelářů a dalších zaměstnanců v poloměstské firmě Biopas.

 • Spolu s dalšími nejen opozičními zastupiteli jsme se postavili plánům koalice na výstavbu památníku olomouckého biskupa a knížete Karla II. z Lichtenštejna-Kastelkornu. Karel II. je přímo zodpovědný za justiční vraždu děkana Kryštofa Lautnera, odpůrce čarodějnických procesů. Před hlasováním přesto rada zvládla v tichosti bez informování zastupitelstva utratit za památník půl milionu korun.

 • Postavili jsme se plánům na otočení několika jednosměrek v centru města (Riegrovo náměstí-Prusinovského-Velké náměstí-Jánská), což by mohlo způsobit dopravní komplikace. Vedení města od tohoto řešení ustoupilo.

 • Spolu s dalšími stranami jsme hlasovali proti návrhu, kdy vedení města chtělo vybavit zasedací místnost zastupitelstva za 8 milionů Kč, tedy za cenu jednoho nebo více rodinných domů!

Co jsme podpořili

 • Drtivou většinu smysluplné výstavby objektů k bydlení.

 • Přípravu propojení ulic Havlíčkovy a Lutopecké.

 • Převod chátrající vojenské budovy na Národní památkový ústav.

 • Dílčí zlepšení v třídění odpadů a zavedení kontejnerů na kov a jedlé oleje.

 • Dar pro jihomoravské obce postižené tornádem.

 • Příspěvky pro nemocnici, hasiče, záchranku apod.

Co jsme kritizovali

 • Nedostatečné řešení dopravy v Kroměříži, kdy Kroměříž bývá ve špičce zacpaná. Veškerá trvalá omezení dopravy, která jen zvětšila dopravní zátěž jinde.

 • To, že při návrhu nové sportovní haly neexistuje jasná představa, pro jaké sporty se hala staví.

 • Že město pořádalo volby do osadních výborů a informaci o nich nedalo na web města. Přesto, že v koalici sedí strana prohlašující “internet je naše moře”.

 • Nerovný přístup k jednotlivým dotacím města a ne vždy zcela smysluplné dotační podmínky. V některých případech byly parametry dotačních programů opraveny, ale ne vždy.

 • Terčem kritiky nás i dalších opozičních stran byla nízká investiční aktivita města. Starosta hlásal před volbami “každý rok zahájení jedné velké investice”, z čehož v jím avizovaném termínu byla zahájena snad jen jedna.

 • Kvalitu podkladů pro zastupitele. I dokumenty, které vznikly elektronicky na městském úřadě, se mnohdy k zastupitelům dostaly jako nekvalitní skeny jejich vytištěné verze. Občas se stalo, že nějaký podklad úplně chyběl.

 • Podobu vyhlášky k nočnímu klidu. Domníváme se, že o letních víkendech by měl noční klid začínat aspoň o hodinu později, aby byl podpořen turistický ruch a pořadatelé venkovních akcí. Obdobně to funguje v jiných městech (viz Chrastava, kde vyhlášku posuzoval i Ústavní soud) a do roku 2016 platila vyhláška s pozdějším začátkem nočního klidu o víkendech i v Kroměříži.

 • Zbavení se strategických pozemků poblíž železnice, kde by v budoucnu mohl být silniční průtah. Také některé další směny pozemků, které proběhly za nestandardních podmínek.

 • Některé aspekty práce městské policie, kdy zástupce městské policie na dotaz M. Kostky prohlásil, že Děvín není problémová lokalita.

 • Špatné dopravní napojení odpočinkového okruhu na Šlajze pro pěší.

 • Nevyvěšení kurdské vlajky, které jsme požadovali spolu s dr. Kremlem. Kurdský národ v boji proti tzv. Islámskému státu bojoval i za nás a vzhledem k útlaku tohoto národa si aspoň toto symbolické vyjádření solidarity zasloužil.

 • Nízkou politickou kulturu a obviňování opozice ze všeho možného i nemožného (reakce na požadavky kontrolního výboru, obvinění z obstruování parkovacího domu, tvrzení, že opozice chce, aby lidé bydleli v boudách, nepravdivé obvinění dr. Kremla ze lhaní).

 • Netransparentní hospodaření. Některé výdaje byly schváleny pouze vedoucím finančního odboru, a to i v případě, že šlo o výdaj, který měl být vyplácen ve více letech. Zastupitelé se o jednom výdaji dozvěděli pouze náhodou, při interpelaci jedné zastupitelek (zde je třeba dodat, že o výdaji by se zastupitelé stejně dozvěděli při schvalování závěrečného účtu, tedy vice než půl roku po uskutečnění výdaje).

Co jsme kontrolovali

V jednom z nejdůležitějších výborů města, kontrolním výboru, zastupoval KSČM Michal Kostka. Na řadě kontrol se podílel. Několik z nich bylo námi iniciováno:

 • Kontrola postupu města při opravě lávky přes řeku Moravu. Zde město sice formálně dodrželo pravidla pro zadávání zakázek, přesto neporovnávalo žádné nabídky navzájem a není tak jasné, zda výsledná cena v řádu několika milionů byla pro město výhodná, ani zda by jiné firmy nezvládly práce rychleji.

 • Kontrola průběhu voleb do osadních výborů. Zde bylo zjištěno, že město nedodrželo své vlastní pravidla o propagaci voleb.

 • Kontrola veřejné zakázky na svoz komunálního odpadu. Kontrola není možno stihnout v tomto volebním období a její dokončení bude na příštím kontrolním výboru, ale je zjevné, že město nedodrželo termíny pro veřejnou zakázku a svoz byl část doby zajišťován bez řádné smlouvy.

 • Kontrola reklamace zastřešení pódia. Bylo zjištěno, že nadějná jednání s dodavatelem o kompenzaci byla zničehonic bezdůvodně ukončena. Město se tak pravděpodobně připravilo o kompenzaci v hodnotě 900 000 Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.