Přeskočit na obsah

Odpovědi na otázky novinářů

Samozřejmě jsem v předvolebním období dostal i nějaké otázky od novinářů. Proč jsou si navzájem tak podobné a proč jsou podobné pirátské předvolební grafice, je otázkou. Ať si na ni čtenář udělá názor sám.

Poznámka: Přesto se mé odpovědi mírně liší. Důvodem je kromě mírných rozdílů ve znění otázek i rozdílný počet znaků požadovaných jednotlivými novináři, kdy jsem odpovědi musel upravovat, aby zůstalo vše podstatné.

Odpovědi na otázky Českého rozhlasu

Jak se stavíte k otázce startovacích bytů a družstevního bydlení? Měla by radnice nyní budovat vlastní nájemní byty?

Jsme proto, aby město budovalo vlastní nájemní byty. Nabídka bytů v Kroměříži nepokrývá poptávku po nich a tak rostou ceny bytů i nájmů a s tím i celkové náklady na bydlení. Navíc lze očekávat zvýšení zájmu o byty, s ohledem na pravděpodobný růst pracovních příležitostí na Kroměřížsku, který by mohla přinést výstavba distribučního centra Amazonu v Kojetíně a další zaplňování průmyslové zóny v Holešově, které se začlo dařit. Výstavba bytů tak může situaci zlepšit. Ve vyspělých zemích, např. v sousedním Rakousku, je naprosto běžné, že města mají velké bytové fondy. I v takovém Dánsku se stát a zastupitelstva mnohem více angažují v bytové politice. Oproti tomu v ČR se stát v oblasti bydlení angažuje velmi málo a radnice byty většinou privatizovaly, jak se týká i Kroměříže. Kromě toho usilujeme o to, aby město zbytečně neblokovalo ani soukromou výstavbu domů a bytů, pokud je urbanisticky smysluplná, a tak se zvyšoval počet bytů na trhu.

Jakým způsobem navrhujete řešit komplexně problém s parkováním ve městě? Budete pro rozšíření placených zón v centru a jeho okolí?

Jde o problém velmi složitý. Drtivá většina městské zástavby vznikla před masivním nárustem automobilismu, a tak město není dimenzováno na současné množství automobilů. Navíc často nejsou volné plochy, kde by mohla vznikat nová parkoviště či parkovací domy. Parkovací domy mají navíc vysoké stavební náklady (asi 700 tisíc Kč na 1 místo).

Problém je nutno řešit souběhem opatření. Důsledným zmapováním, kde je problém největší. Zavedením chytrých technologií, kdy bude možné řidiče informovat, zda v lokalitě jsou nebo nejsou volná místa. Motivací občanů, aby více využívali hromadnou dopravu, např. optimalizací linek (některým linkám trvá cesta srovnatelnou dobu jako pěší chůzí). Budováním nových parkovacích míst, která bychom rádi budovali tak, aby co nejméně ubývalo zeleně, s využitím zatravňovacích dlaždic.

Debatě o rozšíření placených zón se pravděpodobně nevyhneme, i když z toho nemáme radost. Důležité je pro nás zachovat levné parkování pro rezidenty.

S parkováním částečně souvisí i další otázka. Nápor aut může zmírnit využívání jízdních kol případně elektrokoloběžek, v Kroměříži ale ucelená síť cyklostezek chybí. Jaké kroky chcete udělat pro zlepšení situace?

Především mě překvapuje, že si vedení města nechalo udělat anketu o zavedení sdílených kol a koloběžek, kdy se hlasující občané přiklonili k zavedení této služby, a nakonec výsledky nerespektovalo. Rádi bychom tedy znovu projednali a případně přehodnotili závěry současné rady v této věci.

I zde je jádro problému v historii zástavby, která není na samostatné cyklostezky příliš dimenzovaná. Někde pak můžete vybírat, zda cyklostezku, zeleň nebo parkovací místa. Na druhou stranu jako opoziční strana musíme konstatovat, že za poslední dvě volební období došlo k rozšíření sítě cyklostezek. Na druhou stranu si myslím, že např. malůvky cyklopiktogramů na silnicích mnoho nepřinášejí.

Takže ani v tomto případě nehodláme hulákat, jak máme jednoduché a skvělé řešení. Za výhodné považuji cyklopruhy na chodnících, které minimalizují riziko fatálního střetu auta a cyklisty. O problematice hodláme debatovat s odborníky na cyklodopravu. Jen tak můžeme najít řešení, jak síť cyklostezek více propojit.

Jste pro to, aby se v Kroměříži postavil nový krytý plavecký bazén, nebo byste opravili ten stávající?

Současná rada města mluví o řadě investic v oblasti sportovišť (zimní stadion, krytý bazén, nová sportovní hala), moc daleko se ale většinou nedostala. Jako člen správní rady TJ SLAVIA také musím konstatovat, že vedení města se příliš nenamáhá své představy komunikovat se sportovními kluby. Pro nás bude naopak prioritou diskuze s těmito kluby, aby se rozhodnutí, do čeho bude město nejvíce investovat, odvíjelo kromě stavu sportoviště od potřeb sportovců, kteří město dlouhodobě reprezentují a mají dobré výsledky, zejména s mládeží.

Co se týče krytého bazénu samotného, je třeba si uvědomit, že ať už bude rekonstruován starý bazén nebo bude vybudován nový, bude to jedna z nejdražších investic města, a to nejen s ohledem na cenu stavby/rekonstrukce, ale i vzhledem k dalším provozním nákladům. Budeme proto pro naše rozhodnutí žádat jasné porovnání obou variant a pravděpodobně se přikloníme k levnější variantě, přičemž zohledníme i další parametry, jako životnost.

https://zlin.rozhlas.cz/komunalni-volby-2022-special-z-kromerize-8823293#kscm

Odpovědi na otázky Kroměřížského deníku

Mezi Kroměřížany velmi rezonuje téma parkování, respektive nedostatek parkovacích míst na sídlištích a také v centru města. Co v této oblasti chcete změnit či udělat pro zlepšení?

Tento složitý problém je nutno řešit souběhem opatření. Důsledným zmapováním, kde je problém největší. Zavedením chytrých technologií, kdy bude možné řidiče informovat, zda v lokalitě jsou volná místa. Motivací občanů k využívání hromadné dopravy. Budováním nových parkovacích míst s co největším ohledem na zeleň, s využitím zatravňovacích dlaždic.

Na podzim by měl být hotov investiční záměr a architektonická studie na nový plavecký bazén. Jste pro stavbu nového, nebo by město mělo opravit stávající bazén? Anebo si podle Vás zaslouží v první řadě pozornost a finance jiné sportoviště?

Investiční priority města vidíme především v dopravě. O sportovištích chceme více komunikovat se sportovními kluby, ale asi bazén, je v nejhorším stavu. Tak či onak bude bazén jedna z nejdražších investic města, i vzhledem k pozdějším provozním nákladům. Budeme proto žádat jasné porovnání obou variant (zejména cena, ale i životnost a další).

Tématem nejen v Kroměříži je dostupnost bydlení a malý počet bytů ať už pro mladé rodiny či seniory. Jak konkrétně zlepšit dostupnost bydlení v Kroměříži?

Inspiraci pro bytovou politiku vidíme v sousedním Rakousku, kde města běžně mívají velké bytové fondy. Příkladem je Graz vedený komunisty. Jsme proto, aby město budovalo vlastní nájemní byty a vycházelo vstříc poptávce. Kromě toho usilujeme o to, aby město zbytečně neblokovalo ani soukromou výstavbu domů a bytů, pokud je urbanisticky smysluplná.

https://kromerizsky.denik.cz/volby-2022-komunalni/anketa-co-chcete-zmenit-ci-udelat-pro-zlepseni-parkovani-v-kromerizi-20220831.html?cast=8

https://kromerizsky.denik.cz/volby-u-vas/bydleni-jako-nedostatkove-zbozi-i-o-tom-budou-volby-v-kromerizi-20220916.html

https://kromerizsky.denik.cz/volby-u-vas/opravit-nebo-postavit-novy-kromerizi-hybe-bazenove-dilema-20220909.html

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.