Přeskočit na obsah

Po ovoci poznáte je – pravolevé kleště Petra Druláka

Když jsem se setkal s vizí Petra Druláka o „pravolevých kleštích“, tedy o jeho vizi spojování levice s pravicí proti středu, či socialistů s konzervativci proti liberálům, přišla mi naprosto nelogická a nesmyslná. Tuto nelogičnost jsem popsal ve videu, které natočil filozof Antonín Dolák. Pokud nechcete sledovat celé dlouhé video, pokusím se to shrnout. Z logiky věci má levice blíž ke středu a socialisté blíž k liberálům než k pravici a konzervativcům. Člověk nepotřebuje jen sociální spravedlnost, tedy aby mu nebylo materiálně odebíráno, ale i dostatek svobody.

Jenže to jsem ještě netušil, jak obskurní spojenectví si Drulák pod svými „pravolevými kleštěmi“ představuje. Nicméně půl roku po vzniku daného videa jsem o dost chytřejší, protože jsem se mezitím stihl dozvědět další skutečnosti.

Na Drulákovi je mi toliko sympatické, že své náměty prověřuje v praxi. Petr Drulák tedy 5. 9. 2022 založil spolek Svatopluk. Založil jej spolu s Ilonou Švihlíkovou a Michalem Semínem. Sešli se V Lesíčku, nešlo o les, ale o název ulice, kde žádný les není. Pozoruhodné, že spolek odkazující názvem i symbolikou na významného moravského panovníka založili tři lidé z Čech, ale co už. Další kuriozitou je, že orgány spolku uvedené v poměrně komplikovaných a neintuitivních stanovách se jmenují např. svazky, pruty a pouta. Tak nějak bezděky mi to připomnělo mediálně propírané dílo 50 odstínů šedi. Obávám se ovšem, že spolek spoluzaložený Michalem Semínem jen těžko naplní tužby následníků markýze de Sade a rytíře Masocha.

Kdo je tedy Michal Semín? Inu, liberál zjevně rozhodně ne. Když začneme trochu googlit, dozvíme se, že je popisovaný jako křesťanský konzervativec nebo katolický tradicionalista. Tedy žádný umírněný věřící, naopak, jde o člověka toužícího po tom, aby se církev (a zřejmě i společnost) vrátila o pár desetiletí či století zpět.

Církvi vyčítá dokonce i to, že se klér nepostavil proti plakátu skupiny Kabát, propagujícímu podle něj satanismus. Kdo se trochu orientuje v hudbě, asi tuší, že obviňovat zrovna Kabát ze satanismu je celkem směšné, občasné humorné či rádoby humorné (čtenář nechť si vybere dle svého vkusu) narážky na satana v textech Kabátu opravdu satanismem nejsou.

Z ultrakatolických pozic např. vystupoval proti společným modlitbám různých vyznání za mír. Semín je proti rozvodům, potratům, antikoncepci a homosexuálním svazkům. Potraty mimochodem označuje za genocidu. Církevní školy by chtěl přeměnit na zcela sektářská zařízení, kde by se nevyučovalo nic, co by neodpovídalo církevní věrouce. Za ničivou sekularizaci totiž považuje, že se na církevních školách učí evolucionisticky pojatá přírodověda, sexuální výchova a objektivní výuka historie místo křesťanský pojaté. Cituji doslova: „Pravé a skutečné vzdělání je tedy možné jen pod mateřským dohledem církve.“ Lékaři ze sekulárních univerzit mají podle Semína zřejmě vzdělání nepravé. Moderní výuku považuje za „boj proti křesťanství, katolickým kořenům Evropy a sociálně-kulturním výdobytkům -bílého Evropana-„. Povinná školní docházka vůbec je podle Semína porušením rodičovských práv. To vše jsou názory z jeho přednášky o rodině a výchově.

Některé výplody Semína jsou vyloženě komické. Klade si otázky, jestli je kohoutková voda, kterou pijeme, „zženštělá“. V takovém zamyšlení je schopen probrat průsak kanalizačních splašků, údajné zmutované ryby v Austrálii i Adolfa Hitlera. Není divu, většina jeho článků je o tom, kdo se s kým spikl.

Židy například nepřímo označil za sběř Satanovu.

Jako správný věřící si Michal Semín vyráběl děti jako na běžícím páse a tak jich má celkem 9. Politicky se Michal Semín angažoval v antisociálních stranách, v ODA a na kandidátce Strany svobodných občanů. Účelem spolku Svatopluk mají být mimo jiné projekty posilující sociální spravedlnost.

Tolik co je možné si k Semínovi veřejně dohledat. Lze samozřejmě spekulovat, zda jeho názory nejsou skrytě ještě extrémější, akorát ty nejextrémnější raději nevyjadřuje veřejně.

Co z toho všeho plyne? Jak říká oblíbená kniha Michala Semína, „po ovoci poznáte je“. Co je tedy cílem Petra Druláka, zvolil-li si za svého blízkého spolupracovníka Michala Semína, co mají být ty jeho pravolevé kleště? Zřejmě nic menšího než rehabilitovat ultrakonzervativní náboženské názory (které jsou příliš extrémní i na křesťanské strany KDU, TOP 09 a PRO), aby byly pro společnost přijatelné a aby byly tolerovány.

Jedním z primárních cílů levice bylo vždy právo na vzdělání. Přičemž právo na vzdělání chápala levice vždy tak, že člověk má právo si osvojovat poznatky vědy i kultury, bez ohledu na to, zda vyhovují nebo nevyhovují nějakým náboženským dogmatům. Oproti tomu Semín chce přesný opak – aby církev měla kontrolu nad vzděláváním (snad jen věřících) a nepřipustila nic, co odporuje její věrouce. Levice vždy usilovala o rovnost lidí, což Semín označující jednu skupinu lidí za sběř Satanovu asi stěží.

Drulákova snaha tak spíš vypadá jako podkopávání hodnot skutečné levice a vytahování dávno zavržených nábožensko-politických idejí na světlo světa.

2 komentáře na “Po ovoci poznáte je – pravolevé kleště Petra Druláka”

 1. Socialisté mají blíž k liberálům, ale to je právě ten problém. Komunisté jsou hlavně patrioti a vlastenci. Nikdy nikde v historii neuspěla socialistická revoluce, pokud neměla národně emancipační charakter a dnes to není jinak. Paktovat se s levicovými liberály je cesta do pekel.

  1. Nevím, jak jste na Vaše myšlenky došel. Já jen mohu citovat klasiky:
   Marx: „Svoboda je poznaná nutnost.“ „Proto je nesvoboda vlastním smrtelným nebezpečím pro člověka.“
   Marx, Engels: „Místo staré buržoazní společnosti (…) nastoupí sdružení, v němž svobodný rozvoj každého je podmínkou svobodného rozvoje všech.“ „Proletáři nemají vlast.“
   Lenin: „Jsme antivlastenci.“
   Myslím, že výše uvedené jasně dokumentuje, jak se zakladatelé komunistického hnutí stavěli k vlastenectví. I za jak důležitou považovali svobodu, která je hlavním tématem liberalismu.
   A naopak, socialistické revoluce uspěly zejména tehdy, když měly značně liberalizační charakter. Říjnová revoluce v Rusku byla do značné míry i sexuální revolucí. U nás jedním z nejvýznamnějších efektů únorové revoluce bylo odstranění dominantní role muže v rodině a později i legalizaci homosexuality. On ten emancipační charakter je potřeba, ale primárně je nutno emancipovat člověka, ne národ. Protože utlačenému člověku je jedno, jakého národa je příslušníkem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.